Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 februari 2000
gepubliceerd op 24 maart 2000

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022160
pub.
24/03/2000
prom.
16/02/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2000. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, inzonderheid op artikel 7, § 1, Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 1998 tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, Gelet op de voordrachten van de organisaties bedoeld in artikel 7, § 1, f), Besluit :

Artikel 1.Wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. S. Verscheure, effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.

Art. 2.Wordt benoemd binnen het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk voor de duur van het mandaat van het lid dat hij vervangt, de heer G. Anné, effectief lid, als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 februari 2000.

Mevr. M. AELVOET

^