Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 15 april 2008
gepubliceerd op 15 mei 2008

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011166
pub.
15/05/2008
prom.
15/04/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2008. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;

Gelet op het besluit van de Regent van 6 maart 1950 houdende vaststelling van de voorschriften omtrent de werkwijze van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, artikel 15;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 1997 houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2006 houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Nicolas Waeyaert, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie als adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.De heer RĂ©ginald Massant, Directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, wordt benoemd tot adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 15 april 2008.

Brussel, 15 april 2008.

V. VAN QUICKENBORNE

^