Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 november 2017
gepubliceerd op 05 december 2017

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008 houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017031629
pub.
05/12/2017
prom.
13/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 84;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie, laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 7 november 2014;

Overwegende de e-mail van 31 oktober 2017 van de heer Johan PEETERS, VSOA, betreffende de voorstellen van aanwijzingen van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, zetelend in de Nederlandstalige en Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep;

Overwegende de e-mail van 6 november 2017 van de heer Filip DUDAL, ACV openbare diensten, waarin wordt meegedeeld dat de heer Wilfried VAN DROOGENBROECK de functie van assessor, zetelend in de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep, niet meer uitoefent;

Overwegende de e-mail van 7 november 2017 van de heer Gino HOPPE, ACOD, waarin wordt meegedeeld dat Mevrouw Daniella MANCA de functie van assessor, zetelend in de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep, niet meer uitoefent;

Overwegende de e-mail van 7 november 2017 van Mevrouw Claudine COUPIENNE, ACV openbare diensten, waarin wordt meegedeeld dat de heer Johan LEGRAND en de heer André LACHOWSKI de functie van assessor, zetelend in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep, niet meer uitoefenen, dat de heer David DE TEMMERMAN de functie van plaatsvervangende assessor, zetelend in deze Raad, niet meer uitoefent, en dat de Heer Gregory VASTRAT, plaatsvervangende assessor zetelend in deze Raad, als assessor wordt aangewezen;

Overwegende dat de nieuwe assessoren aangeduid door de vakorganisaties worden erkend overeenkomstig artikel 84 § 3, 5e lid van het bovenvermelde koninklijk besluit van 2 oktober 1937, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie wordt de bijlage 2 vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.In datzelfde besluit wordt bijlage 4 vervangen door de bijlage 2 bij dit besluit.

Art. 3.Dit ministerieel besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 november 2017.

K. GEENS

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 13 november 2017 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie DEPARTEMENTALE RAAD VAN BEROEP Nederlandstalige afdeling Assessoren aangewezen door de representatieve vakorganisaties en erkend door de Minister Voor de ACOD Ministeries & Overheidsdiensten - De heer Robby DE KAEY, penitentiair bewakingsassistent - ploegchef bij de gevangenis te Antwerpen Voor ACV Openbare Diensten - Mevrouw Liene BENOIT, penitentiair technisch deskundige (medisch) bij de gevangenis te Gent Voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar ambt (VSOA) - Mevrouw Nele SAMYN, werkleider SW2 bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Plaatsvervangende assessoren aangewezen door de representatieve vakorganisaties en erkend door de Minister Voor de ACOD Ministeries & Overheidsdiensten - Mevrouw Beatrijs BAERT, penitentiair technisch deskundige (medisch) bij het penitentiair complex te Brugge - De heer Kurt SISSAU, penitentiair technisch assistent - ploegchef bij de gevangenis te Sint-Gillis Voor ACV Openbare Diensten - Mevrouw Daisy STEEN, attaché psycholoog - deskundige bij het penitentiair complex te Brugge - De heer Emmanuel DEMANET, penitentiair bewakingsassistent - ploegchef bij de gevangenis van Gent Voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar ambt (VSOA) - De heer Stefaan VAN CAUTER, penitentiair assistent bij de strafinrichting te Beveren Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 november 2017. houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

De Minister van Justitie, K. GEENS

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 13 november 2017 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie DEPARTEMENTALE RAAD VAN BEROEP Franstalige afdeling Assessoren aangewezen door de representatieve vakorganisaties en erkend door de Minister Voor de ACOD Ministeries & Overheidsdiensten - De heer Christophe VERLINDEN, penitentiair administratief assistent bij de gevangenis van Vorst - Mevrouw Maria VALLES, administratief assistent bij het Belgisch Staatsblad Voor ACV Openbare Diensten - De heer Joseph SIMETIN, penitentiair bewakingsassistent - ploegchef bij de inrichting tot bescherming van de maatschappij te Paifve - De heer Grégory VASTRAT, attaché psycholoog - attaché psycholoog deskundige bij de gevangenis te Dinant Voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar ambt (VSOA) - De heer David SOMER, attaché Plaatsvervangende assessoren aangewezen door de representatieve vakorganisaties en erkend door de Minister Voor de ACOD Ministeries & Overheidsdiensten - Mevrouw Marianne DEREZE, hoofdgriffier bij de Rechtbank van koophandel te Luik - De heer Raymond CRAHAI, technisch medewerker bij het Belgisch Staatsblad Voor ACV Openbare Diensten - De heer Jean-François MISSAIRE, penitentiair technisch assistent - ploegchef bij de gevangenis te Lantin - Mevrouw Johanne LERAT, penitentiair technisch deskundige bij de gevangenis te Bergen Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 november 2017 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008010040 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende aanwijzing of erkenning van de assessoren en de plaatsvervangende assessoren, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

De Minister van Justitie, K. GEENS

^