Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 januari 2021
gepubliceerd op 25 januari 2021

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2021040060
pub.
25/01/2021
prom.
13/01/2021
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van het Technisch en Administratief Secretariaat


De minister van Justitie, Gelet op artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/05/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009529 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot instelling bij de Minister van Justitie van een Technisch en Administratief Secretariaat sluiten tot instelling bij de minister van Justitie van een technisch en administratief secretariaat, Overwegende de voordracht van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, Besluit :

Artikel 1.Mathias DEGANDT, officier bij de lokale politie, wordt aangewezen als lid van het technisch en administratief secretariaat geïntegreerde politie, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2021.

Brussel, 13 januari 2021.

V. VAN QUICKENBORNE

^