Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 13 april 2023
gepubliceerd op 19 april 2023

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2023030533
pub.
19/04/2023
prom.
13/04/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2020016104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer sluiten houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer


De Minister van Mobiliteit en de Minister voor Noordzee, Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2017 tot uitvoering van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten, artikel 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2020016104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer sluiten houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Besluiten :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 mei 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2020016104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer sluiten houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, wordt aangevuld met de woorden "de heer Kim HUTSEBAUT, administratief assistent bij het Directoraat-generaal Scheepvaart.", vanaf 1 maart 2023..

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 13 april 2023.

G. GILKINET V. VAN QUICKENBORNE

^