Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 mei 2015
gepubliceerd op 23 juni 2015

Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029257
pub.
23/06/2015
prom.
11/05/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

11 MEI 2015. - Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten


De Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het Athénée Royal Verdi gelegen rue des Wallons, 57 te 4800 VERVIERS, om taalbadonderwijs te organiseren;

Op de voordracht van de Algemene Dienst voor het door de Franse Gemeenschap georganiseerde Onderwijs, Arrête :

Artikel 1.De volgende inrichting voor secundair onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd, vanaf het schooljaar 2014-2015, taalbadonderwijs voor sommige vakken van het lesrooster in een andere moderne taal dan het Frans te organiseren :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingsplaatsen

Gekozen taal

Schooljaren waarop het taalbad betrekking heeft

Athénée Royal Verdi gelegen rue des Wallons, 57 te 4800 VERVIERS

Rue des Wallons, 57 te 4800 VERVIERS Rue des jardins, 4 te 4860 PEPINSTER

Engels

2de graad


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Brussel, 11 mei 2015.

Mevr. J. MILQUET

^