Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 februari 2014
gepubliceerd op 07 juli 2014

Ministerieel besluit tot aanwijzing van assessoren binnen de raad van beroep van de leden van het bestuurs-, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de « Université de Liège » en de « Université de Mons »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029256
pub.
07/07/2014
prom.
11/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van assessoren binnen de raad van beroep van de leden van het bestuurs-, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de « Université de Liège » en de « Université de Mons »


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 1971 tot vaststelling van het statuut van het bestuurs-, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de universiteiten en de universitaire faculteit van de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 22 oktober 2003, inzonderheid op artikel 61;

Gelet op de inrustestelling van sommige assessoren, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen tot werkende assessor binnen de groep van het bestuurs-, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de raad van beroep van de « Université de Liège » en de « Université de Mons » : 1° Mevr.Sylvie VANDERHEYDEN, gespecialiseerd eerste beambte aan de « Université de Liège »; 2° Mevr.Silvana GUARNERI, hoofdgespecialiseerd eerste beambte aan de « Université de Liège »; 3° Mevr.Martine URBAIN, hoofdgespecialiseerd beambte aan de « Université de Mons ».

Art. 2.Worden aangewezen tot plaatsvervangende assessor binnen de groep van het bestuurs-, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de raad van beroep van de « Université de Liège » en de « Université de Mons » : 1° Mevr.Joëlle TILMANT, eerste attachée aan de « Université de Mons »; 2° De heer Fabrice CHARLIER, eerstaanwezend gespecialiseerd eerste beambte aan de « Université de Liège ». Brussel, 11 februari 2014.

De Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^