Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 september 2008
gepubliceerd op 30 september 2008

Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011406
pub.
30/09/2008
prom.
09/09/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


9 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 45 tot 51;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003 tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd op 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 4 december 2007 door K.M.O. Direct VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Spastraat 8, Besluit : Enig artikel. K.M.O. Direct VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Spastraat 8, wordt erkend als ondernemingsloket.

Ze heeft de volgende vestigingseenheden : D. Martensstraat 67, 9300 Aalst Louizastraat 10-12, 2000 Antwerpen Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge 't Zand 20, 8000 Brugge Bergstraat 30-32, 1000 Brussel - rue de la Montagne 30-32, 1000 Bruxelles Oorlogskruisenlaan 94, 1120 Brussel - avenue des Croix de Guerre 94, 1120 Bruxelles Tweekerkenstraat 29, 1000 Brussel - rue des Deux Eglises 29, 1000 Bruxelles Tweekerkenstraat 29 (1e verdieping), 1000 Brussel - rue des Deux Eglises 29 (1er étage), 1000 Bruxelles Esplanade René Magritte 1, 6010 Charleroi (Couillet) Place Vandervelde 1, 5590 Ciney Hoogveld 22, 9200 Dendermonde Gasthuisstraat 1, 8600 Diksmuide Stationsstraat 17, 9900 Eeklo Jules Bordetlaan 164, 1140 Evere - avenue Jules Bordet 164, 1140 Evere Diestseweg 63, 2440 Geel Lange Kruisstraat 7, 9000 Gent Boelarestraat 11-13, 9500 Geraardsbergen Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt Belgiëlaan 52, 2200 Herentals M. Fochlaan 28, 8900 Ieper Bayauxlaan 12, 8300 Knokke-Heist Lange Steenstraat 10, 8500 Kortrijk Diestsevest 52-54, 3000 Leuven Rue du Serpont 29A /3, 6800 Libramont Oude Brusselsestraat 14, 2800 Mechelen Sint-Jansmolenstraat 11, 8930 Menen Wapenplein 10, 8400 Oostende Einestraat 26, 9700 Oudenaarde Deken De Bolaan 1, 8970 Poperinge Rijksweg 9, 2870 Puurs Arme Klarenstraat 55, 8800 Roeselare Knaptandstraat 204, 9100 Sint-Niklaas Goossensvest 42, 3300 Tienen Quai Andrei Sakharov 8, 7500 Tournai Meirgorenstraat 6, 2300 Turnhout Duinkerkestraat 17, 8630 Veurne Pand 349, 8790 Waregem de Merodedreef 100, 2260 Westerlo Kerkplein 25/4, 1930 Zaventem Brussel, 9 september 2008.

Mevr. S. LARUELLE

^