Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 september 2008
gepubliceerd op 30 september 2008

Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011403
pub.
30/09/2008
prom.
09/09/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


9 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 45 tot 51;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003 tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd op 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 7 december 2007 door Biz Ondermingsloket VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 284, Besluit : Enig artikel. Biz Ondernemingsloket, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Koningsstraat 284, wordt erkend als ondernemingsloket.

Ze heeft de volgende vestigingseenheden : Brouwersvliet 4, bus 5, 2000 Antwerpen Marktgravestraat 12, 2000 Antwerpen Wittemolenstraat 64, 8200 Brugge Koningsstraat 284, 1000 Brussel - Rue Royale 284, 1000 Bruxelles Noordlaan 21, 9200 Dendemonde Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel Sint-Pietersplein 60A, bus 1, 9000 Gent Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt Kuringersteenweg 392, 3511 Hasselt (Kuringen) Tiensevest 170, 3010 Leuven (Kessel-Lo) Onze-Lieve-Vrouwestraat 85/3, 2800 Mechelen Polenplein 10, 8800 Roeselare Vogelzang 1/1, 2300 Turnhout Medialaan 26, 1800 Vilvoorde Brussel, 9 september 2008.

Mevr. S. LARUELLE

^