Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 september 2008
gepubliceerd op 30 september 2008

Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011402
pub.
30/09/2008
prom.
09/09/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


9 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket


De Minister van K.M.O.'s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, inzonderheid op de artikelen 45 tot 51;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2003 tot bepaling van de bewijsmodaliteiten van de beroepsbekwaamheid van de erkende ondernemingsloketten, gewijzigd op 22 augustus 2006;

Gelet op de aanvraag om hernieuwing van haar erkenning, gedaan op 7 december 2007 door Kontakpunt K.M.O. VZW (HDP Ondernemingsloket), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 67-75, Besluit : Enig artikel. Kontakpunt K.M.O. VZW (HDP Ondernemingsloket), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1210 Brussel, Kruidtuinstraat 67-75, wordt erkend als ondernemingsloket.

Ze heeft de volgende vestigingseenheden : Watermolenstraat 18, 9320 Aalst (Erembodegem) Frankrijklei 39, 2000 Antwerpen Gistelsesteenweg 17, 8200 Brugge Kruidtuinstraat 67-75, 1210 Brussel - Rue Botanique 67-75, 1210 Bruxelles Place des Tramways 9/2, 6000 Charleroi Industriepark Drongen 3, 9031 Drongen Stationsstraat 41, 9900 Eeklo Rue Pierquin 18, 5030 Gembloux Koningin Astridlaan 185, 9000 Gent Thonissenlaan 56/A, 3500 Hasselt President Kennedypark 31/A, 8500 Kortrijk Boulevard d'Avroy 63, 4000 Liège Grand-Place 10, 7000 Mons Rue de Bruxelles 51, 1400 Nivelles Euphrosina Beernaertstraat 104, 8400 Oostende Stationsstraat 11, 9600 Ronse Plezantstraat 161, 9100 Sint-Niklaas Parklaan 59/3, 1930 Zaventem Brussel, 9 september 2008.

Mevr. S. LARUELLE

^