Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 09 maart 2006
gepubliceerd op 24 maart 2006

Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij »

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2006021050
pub.
24/03/2006
prom.
09/03/2006
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

9 MAART 2006. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA)


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2000 tot vaststelling van het statuut, de opdracht en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA), inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA), gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 mei 2005;

Gelet op de voorstellen gedaan door de Directeur van het SOMA, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 mei 2005 tot verlenging van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA) wordt vervangen als volgt : « Artikel 1 - Het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het SOMA aangewezen bij het ministerieel besluit van 17 mei 2000, wordt verlengd tot 28 februari 2006. ».

Art. 2.Vanaf 1 maart 2006 is de Wetenschappelijke Commissie van het SOMA als volgt samengesteld : 1° de Directeur van het SOMA;2° de Algemene Directeurs van het Rijksarchief en van de Koninklijke Bibliotheek van België;3° als leden van het wetenschappelijk personeel van het SOMA : - Mevr.Ch. Kesteloot, werkleider; - de heer D. Martin, werkleider; 4° als leden van het professorenkorps van de universitaire instellingen : a) gewone leden : - de heer M.Demetsenaere, hoogleraar van de Vrije Universiteit Brussel; - de heer B. De Wever, hoofddocent aan de Universiteit Gent; - de heer S. Jaumain, professor aan de « Université libre de Bruxelles »; - de heer P. Raxhon, professor aan de « Université de Liège »; - de heer H. Van Goethem, hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen; - mevr. L. van Ypersele de Strihou, professeur aan de « Université Catholique de Louvain »; - de heer L. Vos, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven; - de heer P. Wynants, professor aan de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur »; b) plaatsvervangers : - de heer P.Scholliers, hoofddocent aan de Vrije Universiteit Brussel; - de heer E. Vanhaute, hoofddocent aan de Universiteit Gent; - de heer P. Lagrou, docent aan de « Université libre de Bruxelles »; - de heer F. Balace, professor aan de « Université de Liège »; - de heer M. Beyen, docent aan de Universiteit Antwerpen; - de heer J.-P. Nandrin, professor aan de « Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles »; - de heer E. Gerard, hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven; - de heer A. Tixhon, docent aan de « Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur »; 5° als leden van het professorenkorps van de Koninklijke Militaire School : - de heer J.-M. Sterkendries, docent aan de Koninklijke Militaire School, gewoon lid; - de heer L. De Vos, professor aan de Koninklijke Militaire School, plaatsvervanger; 6° als externe prominenten gekozen wegens hun bekwaamheid inzake de onderwerpen die door het SOMA worden behandeld : a) gewone leden : - de heer H.Balthazar, emeritus hoogleraar van de Universiteit Gent; - Mevr. G. Kurgan, emeritus professor van de « Université libre de Bruxelles »; b) plaatsvervangers: - Mevr.G. Deneckere, docent aan de Universiteit Gent; - Mevr. E. Gubin, professor aan de « Université libre de Bruxelles ».

Art. 3.§ 1. De heer S. Jaumain, professor aan de « Université libre de Bruxelles » wordt als Voorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van het SOMA aangewezen. § 2. De heer L. Vos, professor aan de Katholieke Universiteit Leuven wordt als Ondervoorzitter van de Wetenschappelijke Commissie van het SOMA aangewezen.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot benoeming van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » (SOMA), gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 mei 2005, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2006 met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2006.

Art. 6.De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 maart 2006.

M. VERWILGHEN

^