Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 08 oktober 2014
gepubliceerd op 20 oktober 2014

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000804
pub.
20/10/2014
prom.
08/10/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


8 OKTOBER 2014. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het Koninklijk besluit van 11 september 2014 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren en agenten gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, en van de besluiten tot uitvoering van die wet, Besluit : Enig artikel. De hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie zijn gemachtigd om toezicht te houden op de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten : - Mevr. Nathalie BAESTIAENS - Mevr. Eliane BAYET - Mevr. Christelle BAYET - Mevr. Marie BOCQUET - Mevr. Leta BOOGAERTS - De heer Laurens BOONE - Mevr. Julie BRETTAR - de heer Jan CAPPELLE - de heer Guillaume CORNELIS - Mevr. Pascale CORNETTE - de heer Jelle CREMENT - Mevr. Béatrice DECANT - Mevr. Anne-Laure DE CREM - Mevr. Stefanie DE HEMPTINNE - Mevr. Florence DELENIN - de heer Dirk DE SMET - Mevr. Lucrèce EECKHOUT - Mevr. Geneviève FRANCHET - de heer Johan GELDHOF - de heer David GILSOUL - de heer Bert HOFFER - Mevr. Helen HOOFT - de heer Philippe JAQUEMYNS - Mevr. Sabine LASSOIE - de heer Davy LIEBENS - de heer Peter MAGITS - de heer Vincent MAIRLOT - Mevr. Nancy MEEVIS - de heer Johan MEULDERS - Mevr. Karen PEETERS - de heer Kris PEETERS - Mevr. Jessica REYNDERS - de heer Bjorn TEIRLYNCK - de heer Stijn THIEREN - de heer Alain THYS - Mevr. Dominique VAN DAM - Mevr. Sabrina VAN DEN BERGH - Mevr. Amandine VANDEPLAS - Mevr. Geneviève VAN DER MEEREN - de heer Johan VAN ESPEN - de heer Yoni VAN GEERT - Mevr. Florence VAN OSSEL - Mevr. Cathy VAN OVERSTRAETEN - Mevr. Veerle VAN PRAET - Mevr. Odile VERCAUTEREN - de heer Bart VERSPEET - de heer Haydar YILMAZ Brussel, 8 oktober 2014.

M. WATHELET

^