Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2007
gepubliceerd op 22 mei 2007

Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2007022657
pub.
22/05/2007
prom.
02/05/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2007. - Ministerieel besluit houdende erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 8 augustus 1984, 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986, 16 maart 1999 en 26 mei 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, gewijzigd bij ministerieel besluit van 13 juli 2001;

Gelet op het advies van de werkgroep van de Hoge Raad van 6 april 2007, Besluit :

Artikel 1.Onderstaande artsen worden erkend als stagemeester in de huisartsgeneeskunde voor een termijn van twee jaar : Dr. Costigliola, V., Brussel;

Dr. De Coninck, M., Hever;

Dr. De Munck, G., Wondelgem;

Dr. Lyssens, G., Sint-Job-in-'t Goor;

Dr. Paree, M., Monceau-Sur-Sambre;

Dr. Van Mackelenbergh, A., Gent.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 6 april 2007.

Brussel, 2 mei 2007.

Voor de Minister : De Directeur-generaal, M. VAN HOEGAERDEN

^