Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 mei 2005
gepubliceerd op 06 juli 2005

Ministerieel besluit houdende de erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022395
pub.
06/07/2005
prom.
02/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

2 MEI 2005. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst aangenomen te Bonn op 22 juni 1979, inzonderheid artikel 7, gewijzigd bij de programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, meer bepaald artikel 15;

Gelet op het advies van het Wetenschappelijk Comité bedoeld in artikel 14, § 1, van het koninklijk besluit van 9 april 2003;

Overwegende dat het past dat de lijst van deskundigen zou worden aangepast, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend als experten: 1. Backeljau, Thierry.2600 Berchem 2. Beeckman, Hans.9820 Merelbeke 3. Bels, Vincent.7830 Thoricourt 4. Billiet, Frieda.1300 Limal 5. Brunin, Philippe.7536 Vaulx 6. De Broyer, Claude.1180 Brussel 7. Desender, Konjev.9820 Melsen 8. De Prins, Willy.2100 Antwerpen 9. de Strycker, Louis.1150 Brussel 10. d'Huart, Jean-Pierre.1320 Beauvechain 11. Grootaert, Patrick.9840 De Pinte 12. Huyghe, Marleen.2970 Schilde 13. Jakubowicz, Gérard.4280 Hannuit 14. Jouk, Philippe.2140 Borgerhout 15. Kok, Philippe.1080 Brussel 16. Lafontaine, René-Marie.1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 17. Lecocq, Yves.1000 Brussel 18. Lenglet, Georges.1040 Brussel 19. Libois, Roland.5300 Andenne 20. Louette, Michel.3080 Tervuren 21. Luiijf, Wil.4834 sm Breda. Nederland. 22. Massin, Claude.3090 Overijse 23. Meirte, Danny.2550 Kontich 24. Michel, Christian.4877 Olne 25. Poulicek, Mathieu.4621 Retinne 26. Raymakers, Caroline.1050 Elsene. 27. Remy, Christophe.7540 Rumillies 28. Roggeman, Walter.9300 Aalst 29. Sablon, Rose.1745 Opwijk 30. Struyf, Kris.3191 Hever 31. Toubeau, Gérard.7040 Genly 32. Van Bocxstaele, Roland.2650 Edegem 33. Van Der Straeten, Erik.2610 Wilrijk 34. Vandervennet, Diederik.8700 Tielt 35. Vangeluwe, Didier.1160 Brussel 36. Van Goethem, Jackie.9140 Temse 37. Van Neer, Wim.3080 Tervuren 38. Van Puijenbroeck, Bruno.2560 Kessel 39. Van Rompaey, Henri.2650 Edegem 40. Vansteenkiste, Steven.1910 Kampenhout 41. Van Waerebeek, Koen.9000 Gent. 42. Wouters, Karel.3060 Bertem

Art. 2.Het ministerieel besluit van 30 april 1987 houdende erkenning van deskundigen in het kader van de toepassing van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 2 mei 2005.

R. DEMOTTE

^