Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 02 december 2014
gepubliceerd op 23 december 2014

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43bis op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Begijnendijk ter hoogte van de kilometerpaal 32.070

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014948
pub.
23/12/2014
prom.
02/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 43bis op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Begijnendijk ter hoogte van de kilometerpaal 32.070


De Minister van Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/99098/16 en 16/1 van 6 december 1999;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van, onder andere, de overweg nr. 43bis op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Begijnendijk ter hoogte van de kilometerpaal 32.070;

Overwegende dat het noodzakelijk is deze veiligheidsinrichtingen in overeenstemming te brengen met het bovengenoemde koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten, rekening houdend met de kenmerkende eigenschappen van het weg- en spoorverkeer en met de zichtbaarheid van bedoelde overweg, Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 43bis op de spoorlijn nr. 16, baanvak Lier - Arrondissementsgrens, gelegen te Begijnendijk ter hoogte van de kilometerpaal 32.070, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°, het verkeersbord A47, en 2° a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit: 1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;3) op elk verkeersbord A47, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. A/99098/16 en 16/1 van 6 december 1999 wordt opgeheven voor wat betreft de bepalingen aangaande overweg nr. 43bis.

Brussel, 2 december 2014.

In opdracht : De Directeur-generaal, V. VERZELE

^