Etaamb.openjustice.be
Mededeling
gepubliceerd op 05 maart 2002

Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : - Voorzitter van het Directiecomité van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 24 van 25 januari 2 De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 19 maart 2002. Aa(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002002055
pub.
05/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Mededeling Er werd beslist om de inschrijvingsdatum van volgende selectie te verlengen : - Voorzitter van het Directiecomité van de FOD 'Economie, K.M.O., Middenstand en Energie' gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad nr. 24 van 25 januari 2002, respectievelijk pagina's 2653 en 2654.

De kandidaturen voor de vermelde selecties kunnen worden ingediend tot en met 19 maart 2002.

Aan alle toelaatbaarheidsvereisten dient eveneens voldaan te zijn op deze datum.

^