Etaamb.openjustice.be
Lijst
gepubliceerd op 03 maart 2022

Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen Deze notificatie w Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022201223
pub.
03/03/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen Deze notificatie werd uitgevoerd door het buitenlandse register via het Europese systeem van gekoppelde registers (BRIS) Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen (02/277 64 00) contacteren.

Ond. Nr. 0806.562.225 MIS BELGIUM werd overgenomen door DENTSPLY SIRONA BENELUX B.V. (0894.744.727), ingeschreven in het buitenlands register Handelsregister Nederland onder het nummer 27088755 met ingang van 31/12/2021

^