Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2022

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2022, wordt aan de heer ESPOSITO Vincent, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtb

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2022206086
pub.
05/12/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^