Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 mei 2022

Notariaat Bij koninklijke besluiten van 24 april 2022, - dat in werking treedt op 3 mei 2022, wordt aan de heer Brohée P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Pieters-Woluwe. Het is hem vergund - dat in werking treedt op 31 mei 2022, is aan mevr. Gahylle G. vergund de titel van haar ambt van (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2022032012
pub.
13/05/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijke besluiten van 24 april 2022, - dat in werking treedt op 3 mei 2022, wordt aan de heer Brohée P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Pieters-Woluwe.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat in werking treedt op 31 mei 2022, is aan mevr. Gahylle G. vergund de titel van haar ambt van geassocieerd notaris eershalve te voeren.

Bij ministeriele besluiten van 2 maart 2022 en 5 mei 2022, - is het verzoek van de heer Berthet J-P., notaris ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek en van de heer de Lame A., kandidaat-notaris, om de associatie "Jean-Pierre Berthet en Antoine de Lame " ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek te vormen, goedgekeurd.

De heer de Lame A.is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van de heer de Lame A. als geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Jans-Molenbeek.

Bij ministeriele besluiten van 5 mei 2022, - is het verzoek van de heer Lambrecht J., notaris ter standplaats Lummen en van mevr. Hendrickx S., kandidaat-notaris, om de associatie "Jan Lambrecht & Stefanie Hendrickx" ter standplaats Lummen te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Hendrickx S. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Lummen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr.

Hendrickx S. als geassocieerd notaris ter standplaats Lummen. - dat in werking treedt op 1 mei 2022, is het verzoek van de heer Gustin P., notaris ter standplaats Oudergem en van de heer Nobels G., kandidaat-notaris, om de associatie "Patrick Gustin & Gauthier Nobels" ter standplaats Oudergem, te vormen, goedgekeurd.

De heer Nobels G. wordt aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Oudergem. - is het verzoek van de heer Loontjens B., notaris ter standplaats Izegem en van mevr. Billiet Ch., kandidaat-notaris, om de associatie "notariskantoor Loontjens-Billiet" ter standplaats Izegem te vormen, goedgekeurd.

Mevr. Billiet Ch. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Izegem.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging van mevr.

Billiet Ch. als geassocieerd notaris ter standplaats Izegem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^