Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 januari 2021

Auditcomité van de Federale Overheid. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 28 december 2020, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer Bogaert Olivier voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Feder Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2021200102
pub.
18/01/2021
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Auditcomité van de Federale Overheid. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 28 december 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 13/01/2021 numac 2020016410 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart type koninklijk besluit prom. 28/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020044680 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 sluiten, dat dezelfde dag in werking treedt, wordt de heer Bogaert Olivier voor een mandaat van zes jaar aangesteld als lid van het Auditcomité van de Federale Overheid, behorend tot de Franstalige taalrol.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^