Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 juli 2021

Federale politie. - Vrijwillige beëindiging van het mandaat Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021 werd het mandaat van de heer Frederik Verspeelt als gerechtelijke directeur van de federale politie voor het administratief arrondissement Halle-

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021031884
pub.
27/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federale politie. - Vrijwillige beëindiging van het mandaat Bij koninklijk besluit van 24 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de aanstelling van een Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Paleis voor Schone Kunsten" type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die gemachtigd zijn om de administratieve geldboeten op te leggen bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 13/07/2021 numac 2021042570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de benoeming van een Regeringscommissaris van Begroting bij de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021230 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de federale staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de vzw "Wereldautomobielcentrum" via de sluiting van een huurcontract sluiten werd het mandaat van de heer Frederik Verspeelt als gerechtelijke directeur van de federale politie voor het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde beëindigd op datum van 1 juni 2021.

^