Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 januari 2021

Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021 wordt het mandaat van de heer Frédéric Dauphin als korpschef van de lokale politie van de politiezone Evere/ Schaarbeek/ Sint-Joost-ten-Node, « poli

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021030194
pub.
19/01/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 5 januari 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vereisten met betrekking tot de opleiding en de erkenning van de EG-beroepskwalificaties voor het uitoefenen van het beroep van privédetective en de erkenning van de opleidingen type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 21/01/2021 numac 2021200058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 02/02/2021 numac 2021040028 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot omzetting van Richtlijn 2005/36 van het Europees parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties voor het uitoefenen van de activiteiten zoals voorzien in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 22/01/2021 numac 2021200195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor het jaar 2020 in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 12/01/2021 numac 2020205676 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de maatregel "plan plus één" te verlengen type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 19/01/2021 numac 2021020143 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vestigingsplaats van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 05/01/2021 pub. 14/01/2021 numac 2021030026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. sluiten wordt het mandaat van de heer Frédéric Dauphin als korpschef van de lokale politie van de politiezone Evere/ Schaarbeek/ Sint-Joost-ten-Node, « politiezone Brussel-Noord » genaamd, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 17 december 2020.

^