Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 december 2020

Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 november 2020, wordt Mevr. Anke SEMPELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2020043897
pub.
02/12/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 4 november 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 24/11/2020 numac 2020042984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot opheffing en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2007 betreffende de toekenning van een vakbondspremie aan het personeel van de socio-culturele sector dat van het Waalse Gewest afhangt type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2014 tot vaststelling van de toekenning van een eindejaarstoelage aan het personeel van de aangepaste centra voor opleiding en socio-professionele inschakeling erkend door het AViQ type koninklijk besluit prom. 04/11/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020203899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar en 35 jaar loopbaan voor mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke problemen sluiten, wordt Mevr. Anke SEMPELS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 april 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^