Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2020

Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "**** **** koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020043279
pub.
26/10/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan juffrouw **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan juffrouw **** **** **** ****, geboren te ****, district **** op 1 november 2012, wonende te *****, district ****, om haar naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan juffrouw Van den ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "Driesen" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen.

Bij koninklijk besluit van 15 september 2020 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "****" te veranderen.

^