Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 oktober 2020

Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 15 september 2020, wordt de vereniging zonder winstoogmerk " ORS-Es(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020031421
pub.
08/10/2020
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 15 september 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 23/09/2020 numac 2020203872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning, ingevolge de COVID-19-pandemie, van een aanvullende crisisuitkering aan sommige arbeidsongeschikt erkende zelfstandigen en meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan de « Koning Boudewijnstichting » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043536 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgian Paralympic Committee - afgekort B.P.C. » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 09/11/2020 numac 2020043537 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag van de jaarlijkse dotatie die vanuit de subsidies van de Nationale Loterij wordt toegekend aan het « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - afgekort B.O.I.C » voor de periode van 2021 tot en met 2024 type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015604 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende zestiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 30 juni 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden juli, augustus, september en oktober 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 30/09/2020 numac 2020015616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KV Oostende inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 15/09/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042909 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tijdelijke verplaatsing van de zetel van het vredegerecht van het kanton Oudergem naar Etterbeek sluiten, wordt de vereniging zonder winstoogmerk " ORS-Espace Libre " met zetel te 6000 Charleroi, rue Léon Bernus, 27 erkend als vereniging die de verzoekers kan bijstaan voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders.Deze erkenning wordt verleend vanaf 1ste september 2020 voor zes jaren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^