Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 augustus 2019

Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 juni 2019, wordt de heer Davy LIEBENS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019014032
pub.
19/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019012969 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 23/08/2019 numac 2019014064 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Wijziging koninklijk besluit van 30 oktober 2018 type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 28/08/2019 numac 2019030816 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2018 houdende toekenning van onderscheidingen in de orde van Leopold II aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019041887 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 2018 houdende toekenning van onderscheidingen in de kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest type koninklijk besluit prom. 17/06/2019 pub. 22/07/2019 numac 2019202423 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 1. - Chemische agentia van boek VI. - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia van de codex over het welzijn op het werk, wat het gebruik van vrij kristallijn siliciumdioxide betreft sluiten, wordt de heer Davy LIEBENS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 mei 2019.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^