Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 maart 2019

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019, is aan mevrouw NAUDTS Rita, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag uit haar functi Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019011049
pub.
12/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 februari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 01/03/2019 numac 2019200431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen sluiten, is aan mevrouw NAUDTS Rita, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, eervol ontslag uit haar functies verleend met ingang van 1 mei 2019.

Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren.

^