Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 oktober 2018

Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 11 maart 2018, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover M. LECART Marie-Paule L J G, Attaché, 1 december 2017 M. BLACKS André P M B P, Adviseur, 1 janua(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018014105
pub.
08/10/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 11 maart 2018, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam, aan: M. LECART Marie-Paule L J G, Attaché, 1 december 2017 M. BLACKS André P M B P, Adviseur, 1 januari 2018 M. DEMULIER Dominique R H, Attaché, 1 januari 2018 M. MATHIEU Jean-Pierre C J, Adviseur, 1 januari 2018 M. SIMOENS Daniel C C, Adviseur, 1 januari 2018 M. BAUDRU Joël A M, Adviseur, 1 februari 2018 M. HUNNINCK Paul, Adviseur, 1 februari 2018 M. VANDEKERCKHOVE Frank D R, Adviseur, 1 februari 2018 M. CALLENS Luc A L, Attaché, 1 april 2018 M. LEPOUTRE Philippe, Adviseur, 1 april 2018 M. PARISIS Claude V A, Adviseur-generaal, 1 april 2018 M. WEYN Marianne H J, Adviseur, 1 april 2018 M. COLLIN Jean L V G L G, Adviseur, 1 mei 2018 M. CALLEBAUT Herman P, Adviseur, 1 mei 2018 M. CUVELIER Joël J G, Adviseur, 1 mei 2018 M. CYPERS Luc P S, Adviseur, 1 mei 2018 M. DAXHELET Charles A J G, Adviseur, 1 mei 2018 M. DE BOLLE Georges J S, Adviseur-generaal, 1 mei 2018 M. DE BUYSER Dirk A G, Attaché, 1 mei 2018 M. DE MEYER Gerrit A M, Adviseur, 1 mei 2018 M. DE STOOP Martine N R, Adviseur, 1 mei 2018 M. DE TROEYER Guido, Attaché, 1 mei 2018 M. FRINGS Jean-Marie A W, Adviseur, 1 mei 2018 M. HAUTFENNE Jean J M P, Adviseur, 1 mei 2018 M. HERTSENS Sonia R O M O, Adviseur, 1 mei 2018 M. JASPART Michel J G A, Adviseur, 1 mei 2018 M. KOPPEN Karina H W, Adviseur, 1 mei 2018 M. LEMMENS Eddy E M, Adviseur, 1 mei 2018 M. LIEGEOIS Ivan L J G, Adviseur, 1 mei 2018 M. MASSET Jean-Pierre N M G, Adviseur, 1 mei 2018 M. PEETERS Dirk J M, Attaché, 1 mei 2018 M. PIRAUX Philippe E J G, Adviseur, 1 mei 2018 M. POPPE Roland M, Adviseur, 1 mei 2018 M. ROUCOURT Marc J, Attaché, 1 mei 2018 M. SAUSSEZ Jean-François A J R, Adviseur, 1 mei 2018 M. SMET Luc M G, Adviseur, 1 mei 2018 M. VAN DEN STOCK Martine F J, Attaché, 1 mei 2018 M. VANDERBAUWEDE Robijn A, Adviseur, 1 mei 2018 M. VAN DE VEN Jan S L, Attaché, 1 mei 2018 M. VAST Alain J P G, Attaché, 1 mei 2018 M. VERMEEREN Marc R R E, Adviseur, 1 mei 2018 M. WEUTS Rita M F, Attaché, 1 mei 2018 M. WYFFELS Eddy J, Adviseur, 1 mei 2018 M. CORBISIER Bernadette C M G, Adviseur, 1 juni 2018 M. DEWERE Myriam J J G, Adviseur, 1 juni 2018 M. LAGAST Catharina, Attaché, 1 juni 2018 M. LOTHE Etienne A M, Adviseur, 1 juni 2018 M. POLLART Michel, Adviseur, 1 juni 2018 M. RAEPSAET Piet J H, Adviseur, 1 juni 2018 M. VAN DE WEGHE Rita M, Adviseur, 1 juni 2018 M. VAN GOOL Herman A M, Adviseur, 1 juni 2018 De betrokkenen worden gemachtigd om de eretitel van hun ambt te voeren.

^