Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 oktober 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017, is benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. Lenders J. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Dit besluit treedt in werking op de datum van de

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017040775
pub.
18/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013685 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013684 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017031349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele Bescherming sluiten, is benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, mevr. Lenders J. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 8 oktober 2017, zijn benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel: mevr. Degavre S., assistent bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Maquigny G., administratief deskundige op arbeidsovereenkomst bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Simons F., assistent bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013685 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013684 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017031349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele Bescherming sluiten, is benoemd in de graad van griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr.

Descamps S., assistent bij deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013685 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013684 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017031349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele Bescherming sluiten, is benoemd als stagiair in de graad van secretaris bij het parket Brussel, mevr. Dufour G., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017031368 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013685 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 20/10/2017 numac 2017013684 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 08/10/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017031349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de vestiging van de eenheden van de Civiele Bescherming sluiten, is benoemd in de graad van secretaris bij het parket Luik, de heer Keup S., assistent bij dit parket, afdeling Luik;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^