Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 december 2017

Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 15 oktober 2017, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenov M. BERCK Olivier R A, Adviseur, 1 augustus 2017 M. BOURTON Charles P G, Adviseur, 1 oktober 2017(...)

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017031673
pub.
05/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Stafdienst Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninlijk besluit van 15 oktober 2017, wordt er eervol ontslag uit hun ambt verleend en worden zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam, aan : M. BERCK Olivier R A, Adviseur, 1 augustus 2017 M. BOURTON Charles P G, Adviseur, 1 oktober 2017 M. DE MEESTER Eddy B M, Adviseur, 1 oktober 2017 M. VAN DER PERRE Patrick J, Adviseur, 1 oktober 2017 M. DEMEYER Katia J J L, Adviseur, 1 december 2017 M. MAHIEU Guido J M J, Adviseur, 1 december 2017 M. BOLETTE Christian J M G, Adviseur, 1 januari 2018 M. VAN HAUWENHUYSE André J G, Adviseur, 1 januari 2018 M. DEHAYE Danielle M R A G, Adviseur, 1 februari 2018 M. WEBER Maurice G, Adviseur-generaal, 1 mei 2018 De betrokkenen worden gemachtigd om de eretitel van hun ambt te voeren.

^