Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juli 2017

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Bekkevoort. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, in artikel 1, worden de pla Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 mei 2017. (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017020485
pub.
06/07/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke eredienst. - Bekkevoort. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017203313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 23/06/2017 numac 2017012786 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017020439 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde autoriteiten van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017040355 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17, § 1, 11° ter en 12°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012868 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, l), en 15, § 7, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 21/06/2017 numac 2017012607 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een directeur en een onderzoeker bij de Federale Onderzoeksinstantie voor Scheepvaartongevallen type koninklijk besluit prom. 18/06/2017 pub. 30/06/2017 numac 2017012794 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van data vanaf wanneer een blokkering bedoeld in artikel 62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen ophoudt te bestaan sluiten, in artikel 1, worden de plaatsen van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochies Onze-Lieve-Vrouw te Assent en van Sint-Laurentius te Molenbeek in twee plaatsen van onderpastoor bij de parochie van Sint-Pieter te Bekkevoort omgevormd, en, in artikel 2, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van Sint-Quirinus te Wersbeek in een plaats van onderpastoor ten laste bij de Schatkist bij de parochie van Onze-Lieve-Vrouw te Merchtem omgevormd.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 10 mei 2017.

^