Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 april 2016

Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 april 2016 wordt aan de heer Stijn ROEGIERS ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 15 september 2015.

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2016014130
pub.
20/04/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
^