Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 oktober 2016

Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 16 september 2016 wordt de heer Luc YSEBAERT voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000580
pub.
06/10/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 16 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016003346 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 16/09/2016 pub. 04/11/2016 numac 2016007423 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2016-2017 type koninklijk besluit prom. 16/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016003345 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 2016 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie sluiten wordt de heer Luc YSEBAERT voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de federale politie voor het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

^