Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 januari 2016

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 december 2015 wordt Mevr. Karine VERTENTEN, Attaché bij het departement, met ingang van 1 februari 2016 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund haar pensioenaanspraken t

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000040
pub.
27/01/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 december 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 27/01/2016 numac 2015204809 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming, de opleiding en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2015012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van mailhousing en prepostaal verwerken van mailings type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 28/01/2016 numac 2015204813 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/07/2016 numac 2015204974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 05/07/2016 numac 2015204982 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2013, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetballer type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 03/02/2016 numac 2015204810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de subsector voor goederenvervoer en goederenbehandeling te land voor rekening van derden sluiten wordt Mevr. Karine VERTENTEN, Attaché bij het departement, met ingang van 1 februari 2016 toegelaten tot het pensioen.

Het is betrokkene vergund haar pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van haar ambt eershalve te voeren.

^