Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2015

Hoofdcommissaris van de lokale politie. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 3 september 2015 wordt aan de heer BAELEMANS, Eddy, op zijn verzoek, het vrijwillig ontslag toegekend met ingang van 1 juli 2014.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000517
pub.
22/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van de lokale politie. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015204163 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 14/09/2015 numac 2015204162 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid sluiten wordt aan de heer BAELEMANS, Eddy, op zijn verzoek, het vrijwillig ontslag toegekend met ingang van 1 juli 2014.

^