Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2014

Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer VERBEKE, Paul, attaché geneesheer bij de gevangenis te Ieper met ingang van 1 februari 2014. Hij wordt ertoe gemachtigd(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014002009
pub.
14/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 28/03/2014 numac 2014201548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 30 september 2013 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling, in het kader van het Maritiem Arbeidsverdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie van 23 februari 2006, van aanvullende bepalingen van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur van de werknemers die als zeeman aan boord van een zeeschip varen en arbeid verrichten in de ondernemingen waarvan de gewone activiteit bestaat in het uitvoeren van baggerwerken type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen die tot risicogroepen behoren type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitgezonderd de kwartsietgroeven van de provincie Waals-Brabant, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/60 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de wijziging van de berekening van de 5 procent drempel als bedoeld in artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001, gesloten in de Nationale Arbeidsraad ter vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen die tot de risicogroepen behoren sluiten wordt een einde gesteld aan de functies van de heer VERBEKE, Paul, attaché geneesheer (deeltijds) bij de gevangenis te Ieper met ingang van 1 februari 2014.

Hij wordt ertoe gemachtigd zijn aanspraak op pensioen te doen gelden en is gemachtigd tot het voeren van de eretitel van zijn ambt.

^