Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 september 2013

Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt Mevr. Cécilia VERMEULEN, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financïen, via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 oktober 2013 overgeplaatst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015202
pub.
09/09/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag in het kader van de toekenning van een inkomensgarantie-uitkering aan de werkloze die vergoed wordt in het stelsel van de vrijwillig deeltijdse werknemers, en die deeltijds het werk hervat sluiten wordt Mevr. Cécilia VERMEULEN, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Financïen, via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 oktober 2013 overgeplaatst naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in de hoedanigheid van attaché - klasse A1 in het Franse taalkader.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief te worden toegezonden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel.

^