Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 juli 2011

Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer LEONARD, Vincent tot korpschef van de lokale politie van de politiezone SEMOIS ET LESSE, met ingang v

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000450
pub.
18/07/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 1 juli 2011, wordt de aanwijzing van de heer LEONARD, Vincent tot korpschef van de lokale politie van de politiezone SEMOIS ET LESSE, met ingang van 19 november 2011 voor vijf jaar verlengd.

^