Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 30 juni 2010

Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2010 Koninklijk besluit van 15 juni 2010. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevrn. : MERCKX, Paule, adviseur-generaal bij het Departement. Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen. Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopo(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010202878
pub.
30/06/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2010 Koninklijk besluit van 15 juni 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het nationaal akkoord 2009-2010 voor bedienden type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de brugdagen voor 2010 type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 19/08/2010 numac 2010203009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de loonvoorwaarden in de sector van de wijkgezondheidscentra type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010203020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de bedienden uit de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 27/08/2010 numac 2010203105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de syndicale premie voor de arbeiders/arbeid-sters tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en/of van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 15/06/2010 pub. 20/08/2010 numac 2010012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de bedienden uit de kunststofverwerkende nijverheid in de provincie West-Vlaanderen sluiten.

Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevrn. : MERCKX, Paule, adviseur-generaal bij het Departement.

URBAIN, Marie-Paule, adviseur bij het Departement.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer PREUD'HOMME, Michel, adviseur-generaal bij het Departement.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Wordt bevorderd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer WYCKAERT, Philippe, attaché bij het Departement.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : De heer SCHREIBER, Georges, attaché bij het Departement.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. CAULIER, Arthura, administratief assistent bij het Departement.

De heren : DEMESMAEKER, Yves, attaché bij het Departement, met uitwerking op 8 april 2007.

DERVIEAUX, Yves, administratief assistent bij het Departement.

Mevrn. : DINANT, Marie-Noël, attaché bij het Departement.

GIELENS, Brigitte, attaché bij het Departement.

De heer HANTSON, Raymond, administratief assistent bij het Departement.

Mevrn. : HERMANT, Cécile, attaché bij het Departement.

NULLUY, Marie-Henriette, administratief assistent bij het Departement.

De heer PERRAU, Vincent, attaché bij het Departement.

Mevrn. : PREHAT, Christine, attaché bij het Departement, met uitwerking op 15 november 2009.

VANESSE, Marianne, administratief assistent bij het Departement.

VAN HASSEL, Patricia, administratief deskundige bij het Departement, met uitwerking op 8 april 2007.

VAN MEULDER, Greet, attaché bij het Departement.

VAN SPITAEL, Liliane, administratief assistent bij het Departement.

Zij zullen burgerlijk ereteken dragen.

^