Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 december 2010

Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010 dat in werking treedt op 1 januari 2011, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Godelieve DE COSTER, adviseur. Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doe

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010010012
pub.
20/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2010 dat in werking treedt op 1 januari 2011, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr.

Godelieve DE COSTER, adviseur.

Het is haar vergund haar pensioenaanspraak te doen gelden en zij is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve uit te voeren.

^