Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 januari 2010

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Moreau, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standpla Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 28(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2010009016
pub.
13/01/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Moreau, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Wezembeek-Oppem.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, dat in werking treedt op 22 februari 2010, is aan de heer Tuerlinckx, L., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Bilzen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 december 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren vóór 22 februari 2010, is de heer Tuerlinckx, Y., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

De standplaats is gevestigd te Bilzen.

Bij koninklijke besluiten van 30 december 2009, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad : - is de heer Verstraete, N., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

De standplaats is gevestigd te Tielt. - is Mevr. Célis, B., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Wezembeek- Oppem.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^