Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 oktober 2009

Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 dat uitwerking heeft op 11 maart 2008, waarbij het Burgerlijke Kruis 2e klasse aan de heer Christian Pirot, meesterknecht in de provinc PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 dat uitwerking heeft op 27 maart (...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2009204650
pub.
16/10/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Burgerlijke eretekens PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 dat uitwerking heeft op 11 maart 2008, waarbij het Burgerlijke Kruis 2e klasse aan de heer Christian Pirot, meesterknecht in de provincie Namen, wordt verleend en waarbij de graad van de heer Jean-Pol Demanet (administratief dienstchef), wordt bevestigd, wordt het koninklijk besluit van 11 maart 2008 gewijzigd.

PROVINCIE NAMEN. - Bij koninklijk besluit van 6 februari 2009 dat uitwerking heeft op 27 maart 2008, waarbij de graad van Mevr. Viviane Villers (administratief afdelingshoofd), wordt bevestigd en waarbij de Burgerlijke Medaille 1e klasse aan de heren Philippe Pilotte en Yvan Sprumont, geschoolde arbeiders, wordt verleend, wordt het koninklijk besluit van 27 maart 2008 gewijzigd.

AMEL. - Bij koninklijk besluit van 14 juli 2009 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de gemeente Amel : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : Mevr. Anita Schmitt, kantoorbediende.

AYWAILLE. - Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de gemeente Aywaille : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : Mevr. Monique Bertholet, kantoorbediende.

De heer Marcel Louon, geschoolde arbeider.

Mevr. Mireille Natalis, administratief dienstchef.

Mevr. Michèle Purnelle, administratief dienstchef.

De heer Pierre Sottiaux, administratief dienstchef.

Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille derde klasse : De heer Joseph Eeckhaut, arbeider.

ESNEUX. - Bij koninklijk besluit van 6 juli 2009 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de gemeente Esneux : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : De heer Jacques Ancion, ploegbaas.

Mevr. Annick Mahy, kantoorbediende.

Mevr. Yvonne Piton, kantoorbediende.

De heer Xavier Schuster, geschoolde arbeider.

Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille derde klasse : De heer Philippe Berleur, ongeschoold arbeider voor zware werken.

LE ROEULX. - Bij koninklijk besluit van 7 maart 2009 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde mandataris van de stad Le Roeulx : Voor 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis eerste klasse : De heer Marcel Couteau, gemeenteraadslid.

RAEREN. - Bij koninklijk besluit van 14 juli 2009 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde mandataris van de gemeente Raeren : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : De heer Balduin Lux, schepen.

TROOZ. - Bij koninklijk besluit van 29 juni 2009 wordt het burgerlijk ereteken eerste klasse verleend aan het hiernavermelde personeelslid van de gemeente Trooz : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille eerste klasse : De heer Francis Delmal, meesterknecht.

^