Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 december 2009

Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 december 2009 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde toegekend aan de heer Van Rompuy, Herman, gewezen Eerste Minister en Minister van Staat. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 17 Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2009021132
pub.
23/12/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


Nationale Orden. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 december 2009 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde toegekend aan de heer Van Rompuy, Herman, gewezen Eerste Minister en Minister van Staat.

Hij neemt zijn rang in de Orde in op 17 december 2009, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

^