Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 mei 2009

Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt aan Mevr. Freija De Graef op 1 maart 2009 eervol ontslag verleend uit haar functie van attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdie(...) Zij is ertoe gemachtigd haar rechten op het definitief vroegtijdig pensioen te doen gelden op 1 maa(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2009015071
pub.
14/05/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt aan Mevr. Freija De Graef (Nederlandse taalrol) op 1 maart 2009 eervol ontslag verleend uit haar functie van attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zake, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Zij is ertoe gemachtigd haar rechten op het definitief vroegtijdig pensioen te doen gelden op 1 maart 2009.

^