Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 april 2009

Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Aerts, Ph., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondiss De standplaats is gevestigd te Essen. Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werki(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009293
pub.
24/04/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Aerts, Ph., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Essen.

Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Vandewiele, A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

De standplaats is gevestigd te Brugge (grondgebied van het vierde kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^