Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 maart 2009

Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 maart 2009 wordt aan de heer Bourgoy, Didier, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 2009, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het p Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de woorden «(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000196
pub.
19/03/2009
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 maart 2009 wordt aan de heer Bourgoy, Didier, op zijn verzoek, met ingang van 1 juni 2009, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Dendermonde.

Hij wordt gemachtigd de graad van hoofdcommissaris van politie te dragen, gevolgd door de woorden « op rust ».

^