Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 augustus 2007

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 is een einde gesteld aan de functies van de heer Collier, P., griffier bij het vredegerecht van het kanton Halle, met ingang van 30 juni 2007 's avonds. Betrokkene mag zijn aanspra Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007 is benoemd tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtb(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009762
pub.
29/08/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2007 is een einde gesteld aan de functies van de heer Collier, P., griffier bij het vredegerecht van het kanton Halle, met ingang van 30 juni 2007 's avonds.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007 is benoemd tot adjunct-griffier bij de arbeidsrechtbank te Doornik, Mevr. Delots, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Doornik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 2 augustus 2007 : - is Mevr. Helsen, V., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - is Mevr. Opsomer, A., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket van het hof van beroep te Gent.

Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2007 worden in het enig artikel van het ministerieel besluit van 2 juli 2007, waarbij aan Mevr. Teirlinck, S., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tijdelijk opdracht werd gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank, de woorden : « 21 augustus 2007 » vervangen door de woorden : « 20 augustus 2007 ».

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2007 blijft aan Mevr.

Painblanc, M.-B., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Charleroi, vanaf 1 september 2007 tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij deze rechtbank.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^