Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 augustus 2007

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juli 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2007, is aan Mevr. Tuts, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te L Bij koninklijke besluiten van 7 augustus 2007 : - is aan de heer Moszynski, R., op zijn verz(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2007009740
pub.
16/08/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juli 2007, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2007, is aan Mevr. Tuts, G., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik.

Bij koninklijke besluiten van 7 augustus 2007 : - is aan de heer Moszynski, R., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel; - is aan de heer Walravens, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007 is de aanwijzing van de heer Soetemans, D., tot de functie van advocaat-generaal bij het arbeidshof te Brussel, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 september 2007.

Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2007, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Tassaert, K., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijke besluiten van 3 augustus 2007 : - is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heer Langenus, J., wonende te Knokke-Heist, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2007; te Mechelen van : - de heer De Bast, F., wonende te Ranst, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2007; te Brussel van : de heren : - Maisin, M., wonende te Overijse; - Taildeman, Janssens Casteels, F., wonende te Galmaarden; - Vandaele, J.-P., wonende te Dilbeek; - Chaineux, J., wonende te Etterbeek; - Bolle, P., wonende te Eigenbrakel; - Massion, J., wonende te Schaarbeek, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2007; - de heer Pollak, B., wonende te Kasteelbrakel, voor een termijn met ingang van 1 september 2007 en eindigend op 31 oktober 2008; te Leuven van : - de heer Van den Berckt, W., wonende te Blankenberge, voor een termijn met ingang van 1 september 2007 en eindigend op 31 mei 2011; te Nijvel van : - de heer Bourguignon, J., wonende te Nijvel, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 27 augustus 2007; - de heer Remy, Ph., wonende te Nijvel, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2007; te Gent van : - de heer Tuypens, B., wonende te Assenede, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 11 augustus 2007; de heren : - Louwers, F., wonende te Evergem; - Haegens, W., wonende te Berlare; - D'haeze, S., wonende te Gent, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2007; te Brugge van : - de heer Duthieuw, D., wonende te Zuienkerke, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2007; te Kortrijk van : de heren : - Dekens, L., wonende te Sint-Martens-Latem; - Espeel, M., wonende te Ledegem; - Vervaeke, M., wonende te Anzegem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2007; te Veurne van : - Mevr. Breyne, P., wonende te Lo-Reninge, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2007; te Bergen van : - Mevr. Hubert, M.-A., wonende te Bergen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2007; te Doornik van : - de heer Favier, V., wonende te Pecq, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 29 november 2007.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^