Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 juli 2006

Eretekens Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2006 worden de navolgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 : Grootkruis in de Kroonorde : Mevr. Claire Kirschen; Grootofficier in de Grootofficier in de Kroonorde : E.P. Nicolas Standaert s.J.; Commandeur in de Leopoldsorde : de (...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2006015109
pub.
20/07/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Eretekens Bij koninklijke besluiten van 12 juli 2006 worden de navolgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 : Grootkruis in de Kroonorde : Mevr. Claire Kirschen;

Grootofficier in de Leopoldsorde : Mevr. Danielle Balériaux, de heer Stefan Everts, de heer Jacky Ickx, Mevr. Christine Van Broeckhoven en de heer André Wynen.

Grootofficier in de Kroonorde : E.P. Nicolas Standaert s.J.;

Commandeur in de Leopoldsorde : de heer Guido Fonteyn, de heer Piet Jaspaert, de heer Hugo Rombouts, Mevr. Marie-José Simoen en de heer Jacques Wirtz;

Commandeur in de Kroonorde : Mevr. Regine Beer en de heer Gaston Berghmans.

^