Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 september 2005

Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Coolsaet, Arnoldus Armandus Isidorus, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. D

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022681
pub.
14/09/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2005 wordt de heer Coolsaet, Arnoldus Armandus Isidorus, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 februari 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Coolsaet, Arnoldus Armandus Isidorus, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 februari 2006, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

^